Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Zagęszczarka krocząca UM

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Zagęszczarka krocząca UM jest przeznaczona do objętościowego zagęszczania całego przekroju podsypki po zdjęciu starych, a przed ułożeniem nowych przęseł torowych. Maszyna współpracuje z dźwigiem układkowym UK-25/9, z którego jest zasilana energią elektryczną. Jest ona obsługiwana przez pracownika idącego obok maszyny. W odróżnieniu od zagęszczarek, walców i płyt wibracyjnych, zagęszczarka krocząca zagęszcza podsypkę tylko na zasadzie uderzeniowej. Zespół roboczy stanowią 24 belki ubijające, które jednocześnie powodują przesuwanie się maszyny do przodu. Rama główna podczas przesuwania wykonuje ruchy wahadłowe w płaszczyźnie pionowej, w wyniku czego do statycznego oddziaływania belek ubijających dochodzi dynamiczne oddziaływanie masy własnej maszyny. Zwiększa się przez to efektywność zagęszczania podsypki, Podstawowymi zespołami zagęszczarki kroczącej są: rama, zespół zagęszczający, zespół napędowy, układ sterowania i dodatkowe obciążenie. Rama 1 jest zespawana z kształtowników i blach. Do ramy są przytwierdzone zespoły oraz uchwyty, ułatwiające załadowanie zadźwigu układkowego i jej władowanie. Na wale środkowym jest osadzone koło zębate przekładni łańcuchowej. Na wszystkich trzech wałach są osadzone mimośrody (e 12,5 mm), przesunięte względem siebie o określony kąt: od 1/6 do rad (Od 30 do 180 0 ). Dobór właściwego ustawienia mimośrodów jest zależny przede wszystkim od wymaganej prędkości przesuwu zagęszczarki (od prędkości układania toru) i zagęszczania podsypki. W czasie pracy zagęszczarka krocząca jest zasilana z dźwigu układkowego przewodem trójżyłowym. Moment obrotowy z wału silnika elektrycznego na wał napędowy belek ubijających jest przenoszony przez przekładnię różnicową i boczne przekładnie łańcuchowe. [podobne: voluson, wypożyczalnia samochodów lublin, mechanizm zwrotniczy ]
[przypisy: gazda otomoto, salon seat wrocław, mazda pl konfigurator ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gazda otomoto mazda pl konfigurator salon seat wrocław