Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Pojazdy wojskowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Zarazem pewne pojazdy specjalnego przeznaczenia, np. karetki pogotowia, są właściwie pojazdami do przewozów specjalistycz nych, a inne, np. pojazdy pogotowia technicznego, mogą być rownie dobrze zaliczane do dźwigów samochodowych. Ze względu na ogromną rozmaitość użytkowanych obecnie pojazdów specjalnego przeznaczenia, próby ich klasyfikowania nastręczają szczególne trudności. Stosunkowo najłatwiej i najbardziej przejrzyście podzielić można pojazdy specjalnego przeznaczenia zależnie od ich zadań, rozróżniając: pojazdy slużby zdrowia, — specjalne pojazdy do celów handlowych, — pojazdy do celów propagandowo-kulturalnyeh, — pojazdy turystyczne, pojazdy służb technicznych, — pojazdy do celów specjalnych. Jako odrębną grupę pojazdów specjalnego przeznaczenia wyróżnia się zwykle wszelkiego rodzaju pojazdy wojskowe. Należy jednak podkreślić, że z uwagi na niezwykle bogaty asortyment pojazdów specjalnych, oferowanych obecnie przez wiele wytwórni oraz rożnorodność i często wielostronność zadań takich pojazdów, podany podział jest bardzo uproszczony i tylko poglądowy. Na ogół pojazdy służby zdrowia, czyli popularnie tzw. samochody sanitarne, budowane są na podwoziach zwykłych samochodów osobowych lub autobusów. W mniejszym lub większym stopniu wykorzystuje się przy tym również i elementy typowych nadwozi pojazdów seryjnych. Często jako pojazd służby zdrowia służy seryjny samochód osobowy lub autobus o odpowiednio zmodyfikowanym nadwnętrze karetki pogotowia wyposażone jest najczęściej w wieszaki na nosze, siedzenie lekarza lub pielęgniarki, szafki na środki lecznicze i sprzęt sanitarny. Urządzenia i osprzęt są na ogół bardzo proste i rozmieszczone w sposób zapewniający maksimum swobody poruszania się osoby doglądającej chorego. Często do zawieszania noszy stosuje się wsporniki przesuwane, które ułatwiają załadunek i wyładunek noszy wraz z pacjentem. Aby zwiększyć bezpieczeństwo ruchu w miastach, karetki pogotowia wyposaża się w odpowiednie urządzenia sygnalizacyjne, dźwiękowe (syreny, dzwonki itp.) oraz świetlne, dodatkowe reflektory itp., a siedzenie kierowcy całkowicie izoluje się od pomieszczenia dla pacjentów, zwykle stałą Ścianką. [przypisy: wypożyczalnia samochodów gdańsk lotnisko, pionowa maszyna pakująca, żuraw warsztatowy ]
[patrz też: porsche 911 otomoto, gran torino cda, salon citroena warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gran torino cda porsche 911 otomoto salon citroena warszawa