Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Wieloosiowe pojazdy terenowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Wieloosiowe pojazdy terenowe odznaczają się na ogół zdolnością przekraczania rowów. Od samochodów wojskowych wymaga się zdolności przejeżdżania długich tras całkowicie samodzielnie, bez dodatkowego zaopatrzenia. Cechę tę określa się jako zasięg, który powinien wynosić co najmniej 500. . .600 km. Dlatego pojazd wyposaża się w dwa lub nawet trzy pojemne zbiorniki paliwa oraz dodatkowo w 3 lub 4 kanistry. Wszystkie wyżej wymienione cechy — zdolność poruszania się w terenie z dużymi prędkościami, zdolność pokonywania przeszkód terenowych, wodnych, duży zasięg — określone są jako ruchliwość taktyczna. Ponadto pojazdy wojskowe powinny odznaczać się tzw. ruchliwością strategiczną, czyli powinny być przystosowane do przewozu na duże odległości różnymi środkami transportu naziemnego, wodnego, powietrznego. Szczególne wymagania pod tym względem stawia transport powietrzny zarówno pod względem obrysu pojazdu, jak i jego ciężaru, Dlatego coraz większe zastosowanie znajdują w budowie samochodów wojskowych stopy aluminium. Użycie do produkcji samochodu 1 kG aluminium obniża ciężar własny pojazdu w przybliżeniu 0 1 kG. Realizacja wszystkich wymogów stawianych pojazdom terenowym, gdy chodzi o łatwość poruszania się po bezdrożach, coraz bardziej przybliża pojazdy kołowe do pojazdów gąsienicowych. Jednak oderwanie się konstrukcyjne od typowych pojazdów cywilnych i skomplikowanie konstrukcji stwarza liczne niedogodności — ponieważ wzrastają koszty produkcji, maleje współczynnik wykorzystania ciężaru (stosunek ciężaru ładunku do ciężaru własnego pojazdu) do około 0,40, wzrasta pracochłonność obsługi i napraw. Dlatego w pojazdach wojskowych często kosztem rezygnacji z pewnych właściwości wykorzystuje się w jak najszerszym zakresie elementy pojazdów cywilnych, a tylko niektóre pojazdy mają wszystkie wyżej opisane cechy. pojazdy terenowe użytkowane są nie tylko przez wojsko, lecz także w transporcie budowlanym, w leśnictwie, w rolnictwie itp. Ze względu na właściwości ruchowe pojazdy wojskowe można podzielić na: — pojazdy szosowe — przystosowane w zasadzie do poruszania się po drogach o nawierzchniach twardych, ulepszonych i nieulpszonych; samochody szosowe są podobne do użytkowanych w transporcie cywilnym, [hasła pokrewne: bramy segmentowe łódź, przesycanie aluminium, Blog motoryzacyjny ]
[więcej w: otomoto rzeszów, serwis seat gdańsk, mila automobile ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mila automobile otomoto rzeszów serwis seat gdańsk