Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Posts Tagged ‘żuraw warsztatowy’

Objazdowe ambulatorium

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2018

Duże ambulanse budowane na podwoziach autobusów, mają często przedziały zabiegowe, oddzielone od pomieszczenia dla pacjentów. Ostatnio rozpowszechniają się specjalne pojazdy samochodowe służące jako ruchome punkty opieki lekarskiej. Są to zarówno przychodnie objazdowe, jak i gabinety specjalistyczne, np. dentystyczne, chirurgiczne i inne. Pojazdy tego rodzaju budowane są z reguly na podwoziach autobusów, ze względu na niezbędną dużą powierzchnie użytkową. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘żuraw warsztatowy’

Objazdowe ambulatorium

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2018

Doglądający pacjenta może zwykle porozumiewać się z kierowca jedynie przez małe okienko lub telefon wewnętrzny. Zwykle karetki pogotowia polakierowane są w sposób wyróżniający je jaskrawo od innych pojazdów (np. na śnieżno-bialy kolor) i oznaczone czerwonymi krzyżami. Niekiedy samochód sanitarny jest to typowy samochód furgon o adaptowanym nadwoziu. Przeważnie jednak nawet przez poważne modyfikacje nadwozia seryjnego nie udaje się zapewnić wymaganego komfortu przewozu pacjentów i należytych warunków pracy personelu służby zdrowia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘żuraw warsztatowy’

Objazdowe ambulatorium

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2018

Zarazem pewne pojazdy specjalnego przeznaczenia, np. karetki pogotowia, są właściwie pojazdami do przewozów specjalistycz nych, a inne, np. pojazdy pogotowia technicznego, mogą być rownie dobrze zaliczane do dźwigów samochodowych. Ze względu na ogromną rozmaitość użytkowanych obecnie pojazdów specjalnego przeznaczenia, próby ich klasyfikowania nastręczają szczególne trudności. Stosunkowo najłatwiej i najbardziej przejrzyście podzielić można pojazdy specjalnego przeznaczenia zależnie od ich zadań, rozróżniając: pojazdy slużby zdrowia, — specjalne pojazdy do celów handlowych, — pojazdy do celów propagandowo-kulturalnyeh, — pojazdy turystyczne, pojazdy służb technicznych, — pojazdy do celów specjalnych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘żuraw warsztatowy’

Objazdowe ambulatorium

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2018

Pojazd specjalnego przeznaczenia jest to samochód, naczepa lub przyczepa do specjalnych celów gospodarczych lub społecznych. Od pojazdu do przewozów specjalizowanych pojazd specjalnego przeznaczenia różni sie wyposażeniem w urządzenia robocze, usługowe lub inne, które nadają mu często charakter raczej ruchomego (objazdowego) punktu usługowego lub kulturalnego niż środka transportu. Tego rodzaju wyposażenie specjalne, przeważnie skompletowane do zadań nie związanych z transportem, jest niemal zawsze w pojazdach specjalnego przeznaczenia zainstalowane na stale. Na ogól nadwozia pojazdów specjalnego przeznaczenia osadza się na podwoziach zwykłych samochodów, naczep lub przyczep, albo wykorzystuje się w mniejszym lub większym stopniu zespoły pojazdów seryjnych. Ułatwia to produkcje i obniża ceny sprzedażne pojazdów specjalnego przeznaczenia.
Podnoszony przenośnik rolkowy ułatwia przemieszczanie ładunku w poziomie, po podlodze skrzyni ładunkowej lub nadwozia furgonu. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries