Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Posts Tagged ‘porsche 911 forum’

Urządzenia załadowczo-wyładowcze

Posted in Uncategorized  by admin
December 20th, 2018

Najczęściej pomocnicze urządzenia załadowczo-wyladowcze (żurawie, dźwigniki, wciągarki, wyciągi, ładowarki itp.) są dostarczane do wytwórni samochodów przez specjalne zakłady i instalowane w pojazdach za dodatkowymi opłatami. Na życzenie nabywców lub są zakupywane bezpośrednio przez użytkowników. Tego rodzaju urządzenia załadowczo-wyładowcze nadają się szczególnie do częściowego wyładunku lub załadunku pojazdów dostawczych w kilku odległych od siebie miejscach, kiedy korzystanie ze specjalnych stacyjnych urządzeń załadunkowych lub wyładunkowych, albo posługiwanie się pojazdami samowyładowczymi lub samozaładowczymi jest nieopłacalne. Pomocnicza łopata mechaniczna, przesuwana przy użyciu wciągarki linowej, umożliwia szybkie opróżnianie skrzyni ładunkowej przez wygarnianie sypkiego ładunku. Po przełożeniu liny na górny układ rolek wciągarkę można wykorzystać do załadunku ciężkich przedmiotów — np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘porsche 911 forum’

Urządzenia załadowczo-wyładowcze

Posted in Uncategorized  by admin
December 20th, 2018

Pojazd specjalnego przeznaczenia jest to samochód, naczepa lub przyczepa do specjalnych celów gospodarczych lub społecznych. Od pojazdu do przewozów specjalizowanych pojazd specjalnego przeznaczenia różni sie wyposażeniem w urządzenia robocze, usługowe lub inne, które nadają mu często charakter raczej ruchomego (objazdowego) punktu usługowego lub kulturalnego niż środka transportu. Tego rodzaju wyposażenie specjalne, przeważnie skompletowane do zadań nie związanych z transportem, jest niemal zawsze w pojazdach specjalnego przeznaczenia zainstalowane na stale. Na ogól nadwozia pojazdów specjalnego przeznaczenia osadza się na podwoziach zwykłych samochodów, naczep lub przyczep, albo wykorzystuje się w mniejszym lub większym stopniu zespoły pojazdów seryjnych. Ułatwia to produkcje i obniża ceny sprzedażne pojazdów specjalnego przeznaczenia.
Podnoszony przenośnik rolkowy ułatwia przemieszczanie ładunku w poziomie, po podlodze skrzyni ładunkowej lub nadwozia furgonu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘porsche 911 forum’

Urządzenia załadowczo-wyładowcze

Posted in Uncategorized  by admin
December 20th, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘porsche 911 forum’

Urządzenia załadowczo-wyładowcze

Posted in Uncategorized  by admin
December 20th, 2018

Generator pary o ciężarze własnym 101 kG może dostarczać w ciągu godziny 409 kG pary o ciśnieniu roboczym 141 kG/cm2, zużywając 32,5 kG oleju opałowego (sprawność około 90%). Ciężar kompletnej instalacji (wliczając przekładnię główną i mechanizm różnicowy) wynosi 433 kG, w tym 13 kG wody i oleju do smarowania. Sprawność ogólna napędu w przeciętnych warunkach ruchu, czyli wymuszanie ruchu pojazdu wyłącznie dzięki energii elektrycznej, w porównaniu z innymi systemami napędu odznacza się istotnymi zaletami, które przyczyniają się do rozpowszechniania rozmaitych pojazdów elektrycznych w pewnych gałęziach transportu. Energia elektryczna jest tańsza niż paliwo płynne. Napęd elektryczny odznacza się cichobieżnością i nie zanieczyszcza powietrza, co jest cechą pożądaną zwłaszcza w komunikacji miejskiej, z uwagi na duże nasilenie ruchu pojazdów. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »