Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Posts Tagged ‘parking pyrzowice’

Pojazdy specjalne

Posted in Uncategorized  by admin
January 10th, 2018

Pojazdy do przewozu żołnierzy, do transportu różnych co do liczebności oddziałów po drogach w pewnym oddaleniu od nieprzyjaciela; pojazdy takie użytkuje się najczęściej w kolumnach, pojazdy do przewozu zaopatrzenia, do transportu amu- nicji , broni i innych materiałów (żywności, umundurowania, materiałów leczniczych itp.) na pole walki oraz do ewakuacji materiałów wojennych własnych i zdobytych, ciągniki dział, do ciągnięcia różnego kalibru dział polowych, przeciwpancernych, przeciwlotniczych, moździerzy, rakiet, pocisków balistycznych itp., pojazdy specjalne, przystosowane konstrukcyjnie do przewozu specjalnych ładunków lub wyposażone w zainstalowane na stale urządzenia do wykonywania określonych zadań, niezbędnych z uwagi na zabezpieczenie pod względem technicznym działań wojsk i służb. Do napędu urządzeń specjalnych wykorzystuje się często silniki napędowe pojazdów specjalnych, w których zainstalowano takie wyposażenie, np. jak urządzenia dźwigowe, pompy, prądnice, sprężarki itp. Wśród pojazdów specjalnych rozróżnia się zwykle: — pojazdy służby zdrowia przystosowane do przewozu rannych lub wykonywania zabiegów w warunkach polowych, pojazdy służby łączności, wyposażone w zainstalowane na stale radiostacje, — pojazdy wojsk inżynieryjnych przystosowane do przewozu elementów mostów, kopania schronów dla wojsk sprzętu itp., — pojazdy wojsk chemicznych przeznaczone do dezaktywacji ludzi i sprzętu, — pojazdy wojsk lotniczych obsługujące lotniska w warunkach polowych (stacje radiolokacyjne, radarowe, ruchome stanowiska startowe itp.), — warsztaty naprawcze sprzętu artyleryjskiego, samochodów, czołgów, itp. Ze względu na zdolność pokonywania przeszkód wodnych wśród pojazdów wojskowych rozróżnia sie ogólnie: — pojazdy ziemno-wodne (amfibie) konstrukcyjnie przystosowane do pływania, zaopatrzone dodatkowo w śruby wymuszające dość znaczne szybkości pływania po wodzie ; pojazdy takie są budowane jako kołowe lub gąsienicowe ; odpowtednia wyporność zapewnia się dzięki szczelności nadwozia, [więcej w: Parking lotnisko Pyrzowice, parking pyrzowice, parking lotnisko Chopina ]

Comments Off

Posts Tagged ‘parking pyrzowice’

Pojazdy specjalne

Posted in Uncategorized  by admin
January 10th, 2018

Pojazdy uterenowione przystosowane są do poruszania się zarówno po drogach i po bezdrożach, lecz ich zdolność pokonywania przeszkód terenowych jest ograniczona ; do budowy takich pojazdów wykorzystywane są zespoły i części cywilnych samochodów ciężarowych lub osobowych ; niekiedy samochód uterenowiony jest to zwykły samochód ciężarowy, który ma wymieniony most przedni, dodaną skrzynkę rozdzielczą i zmienione ogumienie, a wszystkie pozostałe zespoły są niezmienione; dysponując zapasem gotowych zespołów pojazd szosowy można uterenowić w ciągu 3-6 godzin, — pojazdy terenowe — przystosowane sa do poruszania się w ciężkich warunkach terenowych ; pojazdy takie produkuje się wg specjalnie opracowanych założeń, zapewniających maksymalna ruchliwość taktyczną, — pojazdy kołowo-gąsienicowe — zaopatrzone są w dwa układy jezdne; do ruchu po drogach o utwardzonych nawierzchniach używa sie układu kołowego, umożliwiającego osiąganie znacznych prędkości; natomiast podczas jazdy w terenie wykorzystuje się gąsienicowy układ jezdny (np. koła moga być podnoszone do góry); bardzo skomplikowana konstrukcja sprawia, że tego typu pojazdy były mało rozpowszechnione, a obecnie całkowicie zanikają, — pojazdy półgąsienicowe — przód pojazdu jest wykonany jak w zwykłych samochodach, natomiast koła tylne zastąpione są gąsienicowym układem jezdnym; ze względu na istotne wady, a przede wszystkim skomplikowaną konstrukcje pojazdy takie spotyka się bardzo rzadko, — pojazdy gąsienicowe mają wyłącznie gąsienicowe układy jezdne; gąsienice służą również i do kierowania pojazdem; pojazdy takie cechuje duża swoboda poruszania się w terenie; z uwagi na duży ciężar elementów związanych z układem napędowym i układem jezdnym, w mechanizmy gąsienicowe wyposaża się głównie pojazdy bojowe; pojazdy gąsienicowe są o wiele droższe oraz kosztowniejsze w eksploatacji niż pojazdy kołowe. Ze względu na przeznaczenie wśród pojazdów wojskowych rozróżnia się zwykle: wozy bojowe, — osobowe samochody terenowe, do przewozu małej liczby osób; użytkowane przez dowódców, wyposażone w techniczne środki łączności, [podobne: Parking lotnisko Pyrzowice, parking pyrzowice, parking lotnisko Chopina ]

Comments Off

« Previous Entries