Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Posts Tagged ‘Parking lotnisko Pyrzowice’

Pojazdy specjalne

Posted in Uncategorized  by admin
January 10th, 2018

Pojazdy do przewozu żołnierzy, do transportu różnych co do liczebności oddziałów po drogach w pewnym oddaleniu od nieprzyjaciela; pojazdy takie użytkuje się najczęściej w kolumnach, pojazdy do przewozu zaopatrzenia, do transportu amu- nicji , broni i innych materiałów (żywności, umundurowania, materiałów leczniczych itp.) na pole walki oraz do ewakuacji materiałów wojennych własnych i zdobytych, ciągniki dział, do ciągnięcia różnego kalibru dział polowych, przeciwpancernych, przeciwlotniczych, moździerzy, rakiet, pocisków balistycznych itp., pojazdy specjalne, przystosowane konstrukcyjnie do przewozu specjalnych ładunków lub wyposażone w zainstalowane na stale urządzenia do wykonywania określonych zadań, niezbędnych z uwagi na zabezpieczenie pod względem technicznym działań wojsk i służb. Do napędu urządzeń specjalnych wykorzystuje się często silniki napędowe pojazdów specjalnych, w których zainstalowano takie wyposażenie, np. jak urządzenia dźwigowe, pompy, prądnice, sprężarki itp. Wśród pojazdów specjalnych rozróżnia się zwykle: — pojazdy służby zdrowia przystosowane do przewozu rannych lub wykonywania zabiegów w warunkach polowych, pojazdy służby łączności, wyposażone w zainstalowane na stale radiostacje, — pojazdy wojsk inżynieryjnych przystosowane do przewozu elementów mostów, kopania schronów dla wojsk sprzętu itp., — pojazdy wojsk chemicznych przeznaczone do dezaktywacji ludzi i sprzętu, — pojazdy wojsk lotniczych obsługujące lotniska w warunkach polowych (stacje radiolokacyjne, radarowe, ruchome stanowiska startowe itp.), — warsztaty naprawcze sprzętu artyleryjskiego, samochodów, czołgów, itp. Ze względu na zdolność pokonywania przeszkód wodnych wśród pojazdów wojskowych rozróżnia sie ogólnie: — pojazdy ziemno-wodne (amfibie) konstrukcyjnie przystosowane do pływania, zaopatrzone dodatkowo w śruby wymuszające dość znaczne szybkości pływania po wodzie ; pojazdy takie są budowane jako kołowe lub gąsienicowe ; odpowtednia wyporność zapewnia się dzięki szczelności nadwozia, [więcej w: Parking lotnisko Pyrzowice, parking pyrzowice, parking lotnisko Chopina ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Parking lotnisko Pyrzowice’

Pojazdy specjalne

Posted in Uncategorized  by admin
January 10th, 2018

Pojazdy uterenowione przystosowane są do poruszania się zarówno po drogach i po bezdrożach, lecz ich zdolność pokonywania przeszkód terenowych jest ograniczona ; do budowy takich pojazdów wykorzystywane są zespoły i części cywilnych samochodów ciężarowych lub osobowych ; niekiedy samochód uterenowiony jest to zwykły samochód ciężarowy, który ma wymieniony most przedni, dodaną skrzynkę rozdzielczą i zmienione ogumienie, a wszystkie pozostałe zespoły są niezmienione; dysponując zapasem gotowych zespołów pojazd szosowy można uterenowić w ciągu 3-6 godzin, — pojazdy terenowe — przystosowane sa do poruszania się w ciężkich warunkach terenowych ; pojazdy takie produkuje się wg specjalnie opracowanych założeń, zapewniających maksymalna ruchliwość taktyczną, — pojazdy kołowo-gąsienicowe — zaopatrzone są w dwa układy jezdne; do ruchu po drogach o utwardzonych nawierzchniach używa sie układu kołowego, umożliwiającego osiąganie znacznych prędkości; natomiast podczas jazdy w terenie wykorzystuje się gąsienicowy układ jezdny (np. koła moga być podnoszone do góry); bardzo skomplikowana konstrukcja sprawia, że tego typu pojazdy były mało rozpowszechnione, a obecnie całkowicie zanikają, — pojazdy półgąsienicowe — przód pojazdu jest wykonany jak w zwykłych samochodach, natomiast koła tylne zastąpione są gąsienicowym układem jezdnym; ze względu na istotne wady, a przede wszystkim skomplikowaną konstrukcje pojazdy takie spotyka się bardzo rzadko, — pojazdy gąsienicowe mają wyłącznie gąsienicowe układy jezdne; gąsienice służą również i do kierowania pojazdem; pojazdy takie cechuje duża swoboda poruszania się w terenie; z uwagi na duży ciężar elementów związanych z układem napędowym i układem jezdnym, w mechanizmy gąsienicowe wyposaża się głównie pojazdy bojowe; pojazdy gąsienicowe są o wiele droższe oraz kosztowniejsze w eksploatacji niż pojazdy kołowe. Ze względu na przeznaczenie wśród pojazdów wojskowych rozróżnia się zwykle: wozy bojowe, — osobowe samochody terenowe, do przewozu małej liczby osób; użytkowane przez dowódców, wyposażone w techniczne środki łączności, [podobne: Parking lotnisko Pyrzowice, parking pyrzowice, parking lotnisko Chopina ]

Comments Off

« Previous Entries