Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Posts Tagged ‘auta zastępcze’

Plugi boczne

Posted in Uncategorized  by admin
January 6th, 2018

Pługi boczne są sterowane czterema siłownikami hydraulicznymi, pozwalającymi na podnoszenie i opuszczanie, przesuwanie prostopadle do osi toru na wielkość do 350 mm oraz nachylanie pługów do skarpy pod kątem do 35 0 . Zasięg pługów można regulować w granicach 0 do 2 m. Dzięki tym ruchom roboczym istnieje możliwość profilowania pryzmy podsypki oraz omijanie bez podnoszenia pługa napotykanych przeszkód, takich jak słupki hektometrowe, znaki regulacji osi toru itp. Podczas jazdy transportowej pługi boczne znajdują sie w górnym położeniu i są zabezpieczone sworzniami ryglującymi. Pojemnik tłucznia zespawany z blach stalowych jest umieszczony między pługami bocznymi a tylną osią. Opróżnianie pojemnika odbywa sie przez sześć otworów wysypowych zamykanych klapami, sterowanymi siłownikami hydraulicznymi. Pojemnik tłucznia w położeniu transportowym jest podniesiony, a w położeniu roboczym — opuszczony na taką wysokość, aby wyloty rękawów spustowych, zależnie od ziarnistości podsypki, znalazły się w nieznacznej odległości od podkładów. W tylnej części maszyny znajduje się urządzenie zmiatająco—zgarniające, przeznaczone do zgarniania i transportowania do pojemnika nadmiaru tłucznia. Urządzenie to składa się z wirującej szczotki rotacyjnej, dwóch przenośników poprzecznych i blaszanej obudowy, z przymocowanymi płuż— kami podgarniającymi tłuczeń z pobocza w obręb pracy szczotki. Szczotka jest wyposażona w rurki gumowo-metalowe do zmiatania tłucznia na przenośniki poprzeczne, które podają go na przenośnik zasilający, transportujący tłuczeń do pojemnika. Urządzenie zmiatająco-zgarniające jest w położeniu transportowym uniesione i zabezpieczone ryglami. Z chwilą rozpoczęcia pracy rygle odbezpiecza się i urządzenie opuszcza się siłownikami hydraulicznymi, oddziałującymi na ramiona podnoszące, przegubowo połączone z ramą maszyny. i obudową urządzenia. Odległość szczotki od szyn i podkładów można regulować przez obracanie pokrętłem na obudowie szczotki, napędzanej przekładnią łańcuchową od hydraulicznego silnika łopatkowego. [podobne: wypożyczalnia samochodów katowice, wypożyczalnia samochodów lublin, auta zastępcze ]

Comments Off

Posts Tagged ‘auta zastępcze’

Plugi boczne

Posted in Uncategorized  by admin
January 6th, 2018

Przekładnia różnicowa obudowana osłoną pozwala na przenoszenie napędu, wykonywanie zwrotów oraz przemieszczanie się po torze krzywoliniowym. Półosie przekładni różnicowej są połączone sprzęgłem łańcuchowym z wałem napędowym. Na wale są zastosowane bębny hamulcow, sterowane dźwigniami ręcznymi. Silnik elektryczny jest sterowany z pulpitu. Skuteczność zagęszczania podsypki zagęszczarką kroczącą UM można zwiększyć przez przytwierdzenie z obu stron silnika elektrycznego dwóch żeliwnych odlewów. Prędkość zagęszczarki zależy od kąta rozstawienia wykorbień mimośrodów; przy kącie 2 /3 rad (120 0 ) prędkość ta wynosi do 0,7 km/h, a przy kącie 1/3 rad (60 0 ) wynosi do 0,9 km/h. Charakterystyka zagęszczanki kroczącej UM jest następująca: moc silnika elektrycznego prądu stałego przy 1500 Obr/min w kW . 55 długość przewodu zasilającego w m80 całkowite przełożenie przekładni głównej i przekładni łańcuchowej i = 5,57 wysoko.ść podniesienia belek mm do 25 prędkość obrotowa belek ubijających w Obr/s (obr/min) do 4 (do 240) wydajność w m2/h 2700 do 50 długość mm 2600 szerokość w mm . 3308 wysokość w mm 1330 5730 3120 7. Zgarniarki podsypki wykonywanych czynności. Maszyny te mogą być również wykorzystywane doraźnie i przy mniejszym zakresie robót, np. profilowaniu i wyrównywaniu tłucznia w torze, uzupełnionego przez wagony samowyładowcze. Interesującą budowę mają zgarniarki R-7 i R-7D MATISA oraz eksploatowane na PKP profilarki tłucznia USP-3000C firmy PLASSER & THEURER i krajowe zgarniarki ZT-250. Profilarka pods y p k i USP-3000C jest dwuosiową maszyną samojezdną, która oprócz zgarniania i profilowania podsypki może regulować grubość wierzchniej warstwy tłucznia oraz gromadzić nadmiar tłucznia w celu uzupełniania braków w innych miejscach toru. Czynności te są wykonywane pługiem czołowym, umieszczonym z przodu maszyny, pługami bocznymi, znajdującymi się z obu stron środkowej części maszyny, i urządzeniem zmiatająco-zgarniającym, zamontowanym z tyłu profilarki, Nadmiar tłucznia przechodzi z urządzenia zmiatająco-zgarniającego do pojemnika tłucznia, z którego w razie potrzeby jest wysypywany w tor przez otwory zsypowe. Napęd i sterowanie osprzętem roboczym są hydrauliczne. [hasła pokrewne: wypożyczalnia samochodów katowice, wypożyczalnia samochodów lublin, auta zastępcze ]

Comments Off

« Previous Entries