Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Pojazdy specjalnego przeznaczenia

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Pojazd specjalnego przeznaczenia jest to samochód, naczepa lub przyczepa do specjalnych celów gospodarczych lub społecznych. Od pojazdu do przewozów specjalizowanych pojazd specjalnego przeznaczenia różni sie wyposażeniem w urządzenia robocze, usługowe lub inne, które nadają mu często charakter raczej ruchomego (objazdowego) punktu usługowego lub kulturalnego niż środka transportu. Tego rodzaju wyposażenie specjalne, przeważnie skompletowane do zadań nie związanych z transportem, jest niemal zawsze w pojazdach specjalnego przeznaczenia zainstalowane na stale. Na ogól nadwozia pojazdów specjalnego przeznaczenia osadza się na podwoziach zwykłych samochodów, naczep lub przyczep, albo wykorzystuje się w mniejszym lub większym stopniu zespoły pojazdów seryjnych. Ułatwia to produkcje i obniża ceny sprzedażne pojazdów specjalnego przeznaczenia.
Podnoszony przenośnik rolkowy ułatwia przemieszczanie ładunku w poziomie, po podlodze skrzyni ładunkowej lub nadwozia furgonu. Przykładowo przenośnik RETRAC-A-TRAC składa się z wbudowanych w podlodze zestawów rolek w oddzielnych prowadnicach, spoczywających na podłużnych poduszkach gumowych. Na okres załadunku lub wyładunku napełnia się poduszki gumowe sprężonym powietrzem, dzięki czemu rolki wystają na pewną wysokość z podłogi. Umożliwia to przemieszczanie ciężkiego ładunku wskutek toczenia się rolek, a wiec znacznie łatwiej niż w razie przesuwania go po podłodze. Po ustawieniu ładunku w odpowiednim położeniu wypuszcza się powietrze z poduszek gumowych i podczas transportu ładunek spoczywa na podłodze.
Rodzaje pojazdów specjalnego przeznaczenia. Określenie pojazd specjalnego przeznaczenia jest ściśle umowne. W praktyce do pojazdów specjalnego przeznaczenia zalicza się często wszelkiego rodzaju pojazdy samochodowe o mniej lub bardziej specjalistycznych zakresach zastosowania. Wynika to z braku możliwości jednoznacznego rozgraniczenia pomiędzy poszczególnymi rodzajami omawianych pojazdów. Liczne pojazdy komunalne, dźwigi i podnośniki samochodowe, a nawet niektóre specjalne pojazdy budowlane lub pojazdy do przewozów specjalistycznych są poniekąd pojazdami specjalnego przeznaczenia. [więcej w: wypożyczalnia samochodów gdańsk lotnisko, pionowa maszyna pakująca, żuraw warsztatowy ]
[patrz też: auto gazda otomoto, jkk otomoto, porsche 911 forum ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto gazda otomoto jkk otomoto porsche 911 forum